We use cookies to ensure that we give you the best website experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Close

Medicijnen

oplossing voor injectie 5 mg/ml

Wat is Ketensin oplossing voor injectie?

Ketensin oplossing voor injectie is een steriele, heldere en kleurloze vloeistof. Ketensin injectievloeistof bevat ketanserinwaterstoftartraat, overeenkomend met 5 mg ketanserin per ml oplossing. Ketanserin is de stof die zorgt voor de werking van Ketensin injectievloeistof. Ketensin is een geneesmiddel dat de bloeddruk verlaagt.
Ketensin injectievloeistof is verpakt in een doos met 5 injectieflacons van 2 ml in doordrukstrips, of in een doos met 5 injectieflacons van 10 ml in doordrukstrips.

Doorhaling registratie Ketensin injectievloeistof

In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is de handelsvergunning van Ketensin oplossing voor injectie 5mg/ml per 30 juni 2016 ingetrokken. Kyowa Kirin Parma maakt gebruik van de zogeheten ‘uitverkoopregeling’ van 12 maanden: Ketensin 5mg/ml is nog verkrijgbaar in 2ml per flacon zolang de voorraad strekt doch uiterlijk tot 30 juni 2017.

 

Ketensin oplossing

 

Wanneer krijgt u Ketensin injectievloeistof toegediend?

U krijgt Ketensin injectievloeistof toegediend wanneer uw bloeddruk tijdens en/of na een operatie plotseling te hoog wordt. Ook kunt u Ketensin injectievloeistof toegediend krijgen wanneer u een sterk verhoogde bloeddruk heeft als gevolg van bepaalde vormen van zwangerschapsvergiftiging. Het is belangrijk dat u altijd eerst de patiëntenbijsluiter leest, ook als u Ketensin al eerder heeft toegediend gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

 

Raadpleeg voor meer informatie over Ketensin:

De patiëntenbijsluiter
De samenvatting van de productinformatie

Therapeutische indicaties

  • Acute hypertensieve perioden tijdens en na operaties.
  • Hypertensie bij patiënten met pre-eclampsie of HELLP-syndroom met een diastolische bloeddruk van 110 mmHg of meer.

 

Raadpleeg voor meer informatie over Ketensin:

SPC
Patiëntenbijsluiter

 
Online literatuur bestellen
 
Bestel online.

 

Literatuur
Informatiekeuze

Om onze informatie goed op uw behoefte af te stemmen, verzoeken wij u vriendelijk aan te geven of u patiënt of behandelaar bent.

Are you sure you wish to continue?